A vallások világnapja

Keverve
PEOPLE TEAM tábor

„Te keresztény vagy: neked babona a mi hitünk, mi hun vallásúak vagyunk: nekünk babona a ti hitetek!”

Gárdonyi Géza szavai egyértelműen arra utalnak, hogy a különböző vallások tanításai ellentétekhez vezetnek az emberek között. Miért? Mert a saját hitét mindenki a másik ember vagy csoport fölé helyezi. Ez a történelem során számtalan vitát eredményezett, több esetben a vallásból adódó nézetkülönbségek háborús konfliktust okoztak. A leghosszabb ideig a keresztes hadjáratok tartottak, a 11.-től a 15. századig, hiába a négyszáz év, a Szentföld visszahódítása nem sikerült. Amerika felfedezése (1492) után az ott élő őslakosok áttérítése a keresztény hitre szintén sok véráldozatot követelt. Az arabok szent könyve, a Korán pedig kimondja, hogy a hitüket akár erőszakkal is, de terjeszteniük kell. Az úgynevezett „szent háború” miatt sokan haltak, halnak meg ma is. Valószínűleg az amerikai Országos Spirituális Közgyűlés ezért hozta létre a vallások világnapját még 1950-ben, ami 2024-ben január 21-e, vasárnap. A célja ennek a napnak az, hogy a különböző vallású emberek elfogadják és tiszteletben tartsák egymás hitét, Istenről kialakított képét.

Mit is jelent a vallás?

Egyfajta természetfeletti erőbe vetett hitet, sajátos kultuszrendszerrel, gyakorlattal és hitvilággal. Minden vallást ugyanolyan alkotóelemek jellemeznek: szent iratok, hitvallás, kultusz, gyakorlat, hierarchia és erkölcs, amit a híveknek kötelező megismerni és elfogadni.

A fentiek mellett még megnyugvást is ad a közösség tagjainak, reményt, hogy az életük jobbra fordul, és megoldást találnak a problémáikra, tragédiák esetére pedig vigaszt nyújt. Az alapja a hit, ami minden embernek mást és mást jelent. Van, akit egész életén át elkísér, és olyan is, aki csak baj esetén válik hívővé.

Mindenki hisz valamiben

Ez lehet Isten, egy tárgy, illetve egyéb megfoghatatlan dolog. Az erő, ami felettünk, emberek felett áll. A történelemórákon számtalan istennel, velük kapcsolatos történettel ismerkedünk meg. Vannak köztük egy istent és több istent tisztelő vallások. Egy dologban viszont mindegyik megegyezik: abban, hogy hitet és reményt ad. Amikor nincs más, akkor ez a két dolog marad kapaszkodónak. Ismerjük meg a többi felekezet vallását, a legfontosabb azonban az, hogy tiszteljük, ezzel többek, jobbak leszünk! A vallás zászlaja alatt ne háborúzzunk!

Kropokné Kiss Éva


Menü