A vegyi fegyverek és a jövőnk

Keverve
PEOPLE TEAM tábor

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ; angolul: United Nations – UN) november 30-át a vegyi hadviselés áldozatainak emléknapjaként tartja számon. A vegyi fegyvereket érintő leszerelési törekvések több mint egy évszázaddal ezelőtt kezdődtek, és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt Vegyifegyver-tilalmi Egyezménnyel (VTE) értek a csúcsra.

Az Egyezményt 1993-ban bocsátották aláírásra

Ebben az évben az Előkészítő Bizottság is megalakult, amelynek feladata a VTE végrehajtó szervének, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (angolul: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) alapvető feladatainak kidolgozása volt. Elkészítették a feladatok végrehajtási útmutatóját is, és 200 ellenőrt képeztek ki világszerte. A VTE 1997-ben lépett életbe, 87 aláíró tagállammal.

Az I. világháborúban…

…a vegyi fegyverek tömeges alkalmazása több mint 100 000 halálesetet okozott. Az emléknap – azon túl, hogy tisztelettel adózik a vegyi hadviselés áldozatainak – megerősíti az elkötelezettséget a vegyi fegyverek felszámolása mellett, miközben elősegíti a békét, a biztonságot és a nemzetközi együttműködést.

A vegyi fegyverek használata…

…a modern hadviselés egyik legtragikusabb aspektusa. Ezek a fegyverek különösen kegyetlenek: nemcsak a katonákra, hanem a civil lakosságra nézve is súlyos, hosszú távú egészségügyi és ökológiai következményekkel járnak. A vegyi fegyverek alkalmazásának története rávilágít a háború embertelenségére és az ilyen típusú fegyverek ellenőrizhetetlen természetére. A XX. század során több konfliktusban is alkalmazták őket, számtalan ártatlan ember életét kioltva.

A vegyi fegyverek elleni fellépés…

…és az áldozatokra való emlékezés kardinális a nemzetközi közösség törekvéseiben. A Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény fontos mérföldkő a küzdelemben; a világméretű erőfeszítések jelzik az elkötelezettséget egy biztonságosabb világ megteremtése felé. A november 30-ai megemlékezés a jövő generációi számára is üzenetet hordoz: a történelem legkegyetlenebb konfliktusainak tanulságait, a békevágyat, a reményt és az emberi jogok megkerülhetetlenségét.

A nemzetközi összefogás…

…nem csupán a múlt tragédiáinak tanulságait örökíti meg, hanem az emberiség jövőképének alapkövét is lefekteti. Bármely megemlékezés a témában nemcsak a fájdalom és a veszteség, hanem az összetartás, a megbékélés és az emberi méltóság gondolatát is közvetíti. Igenis képesek lehetünk élhetőbb jövőt építeni!

Forrás: internationaldays.co

Összeállította: Igás N. Iba

Menü