Gyerekek a nagy háborúban

Keverve
PEOPLE TEAM tábor

Az I. világháború több mint négy évig tartó világméretű katonai konfliktus volt a XX. század elején, 1914 és 1918 között. A háborúban részt vett Európa csaknem összes állama, az Orosz Birodalom, Japán, az Oszmán Birodalom, az Egyesült Államok, valamint számos kisebb állam is. A nagy háború, ahogy a kortársak nevezték, a történelem egyik legvéresebb háborújának számít a harctereken elesett 9 millió katonájával és további – a megszállások, bombázások, éhínségek, járványok következtében elhunyt – 5 millió polgári áldozatával. Közöttük rengeteg tizenévessel. November 11-e a nagy háború befejezésének emléknapja.

Kalandvágy és valóság

1915 késő tavaszán és nyarán, amikor javában dúlt a világ addigi legnagyobb konfliktusa, az I. világháború, fiatalok ezrei álmodoztak kalandról és hőstettekről. A korabeli tudósítások azon fiatalokról is szólnak, akik nem csupán álmodoztak. Ők valódi katonákká, hősökké váltak.

Önkéntesek és kalandorok

A gyermekkatonák közül sokakat az ismeretlen iránti vágy hajtott. Egyesek kíváncsiságból, míg mások pusztán hazafias lelkesedésből csatlakoztak a sereghez annak ellenére, hogy az I. világháború korai szakaszában a hadvezetés nem igazán számolt velük a lövészárkokban. A háború súlypontjának áthelyeződésével azonban ez a helyzet megváltozott.

Fiúk és történetek

Az Est 1915-ös tudósításaiban azoknak a 14–17 éves fiúknak a történeteit meséli el, akik nemcsak a harctérre vágytak, hanem tényleg oda is kerültek. Míg néhányuknak sikerült a frontra jutni, mások csak háttérmunkákat végeztek. Érdekesség azonban, hogy mindannyian a 32. honvéd gyalogezreddel tartottak. A legendás alakulat múltja Mária Teréziáig nyúlik vissza.

Valóság és kihívások

A gyermekkatonák jelenléte nem csak a Monarchiára korlátozódott. A világháborús történelem ismer alig 12–13 éves fiatalokat is. Ezek a srácok gyermekként néztek farkasszemet a világégés borzalmaival.

A szükség és a gyermekkatonák szerepe

Ahogy a háború haladt előre, s ahogy az emberveszteség növekedett, az újonnan behívott korosztályok korhatára egyre lejjebb került. Az eredeti korhatárok – a Monarchiában a 18–42, Németországban a 17–45 év – gyorsan módosultak, sokszor a fiatalok vesztére. Újabb és újabb fiatalokat hívtak a frontokra, gyakran minimális kiképzéssel.

Kortalan, naiv hősök

A gyermekkatonák története az I. világháborúban nemcsak az elszántságra és a bátorságra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogyan változtatta meg és mosta össze a háború az ifjúság és a katonaság fogalmát. Hősi haláluk emlékeztet bennünket egy olyan korra, amikor az élet és a halál közötti határvonal gyakran összemosódott, s amelyben millióknak kellett megtapasztalniuk szeretteik elvesztése árán, hogy a hazafias lelkesedés és a hazaszeretet kijátszható, manipulálható, s hogy semmihez nem fogható fájdalommal jár.

Lejegyezte: S. Imagiro

Forrás: B. I.: Pesti gyerekek a harcvonal mögött (Az Est, 1915. június 7.), Gyermekkatonák a budapesti főkapitányságon (Az Est, 1915. május 10.), F. L.: Waczlaw Sura, őfelsége legfiatalabb katonája (Az Est, 1914. október 19.), Takács Róbert írása nyomán

Menü