A nyári táborok három előnye

Táborhatás
PEOPLE TEAM tábor

A gyerekek nemzedékek óta táborokban töltik a nyarat, ahol rendszerint olyan új tevékenységeket próbálhatnak ki, amelyekre a tanévi hétköznapok során nem adódik alkalom. Sok család azonban talán nem is tudja, hogy a táborok emellett lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek olyan fontos életvezetési készségek fejlesztésére is, amelyeket más környezetben nehéz elsajátítani. Az alábbiakban csak néhányat említünk a sok előny közül, amelyet gyermekeink a nyári táborozásból nyerhetnek.

– A táborozók olyan életvezetési készségeket szereznek, amelyek a sikeres felnőtté válás alapkövei.

Számos felmérés problematizálta már, hogy a közoktatásban nem vagy csak marginális szerepet kapnak az olyan készségek, melyek a sikeres felnőtté válást garantálják mind a munkaerőpiacon, mind a magánéletben. Ilyenek a nyílt és asszertív kommunikáció, az együttműködési hajlandóság, a kreativitás és a gyakorlati, rapid problémamegoldó képesség. A tábori környezet mindezek fejlődését elősegíti, hiszen a táborozók folyamatosan kommunikálnak egymással akár a foglalkozásokon, akár a hálóhelyen, megtanulnak csapatként és a tábori közösség részeként működni. Emellett számos kreativitást igénylő témával foglalkozhatnak – a PEOPLE TEAM nyári táborában például a gyerekek a színház, az irodalom vagy épp a kézművesség világába is belekóstolhatnak.

– A tábor az egész gyermeket neveli.

A tanulás többről szól a dolgozatírásnál és a jó jegyek kergetésénél: rengeteg társas készséget és az eligazodásunkat, érdekérvényesítésünket segítő konvenciót is megtanulunk a gyerekkorunk alatt. Ezekre egy nyári tábor a maga közösségi miliőjével remek terepet biztosít. Ráadásul mikor közösen oldunk meg egy problémát, vagy egy konfliktust kell épp elsimítanunk, mindig kicsit magunkról is tanulunk valamit. Ezekre a konstruktív élményekre szintén lehetőséget biztosít egy jó tábor: a gyermekek egy biztonságos és felügyelt környezetben próbálhatják ki magukat egy új helyen, ahol nem (csak) a megszokott gyerekek és tanárok veszik körül őket.

– A táborban rengeteg idő jut a játékra, ami segíti a gyermekek szociális és érzelmi fejlődését.

Az iskolai órarend, a házi feladatok és a tanórán kívüli tevékenységek összeegyeztetése nem hagy sok teret a játéknak. Pedig a gyermek lehetősége a szabad és kötöttségek nélküli játékra elengedhetetlen ahhoz, hogy kiteljesítsék szociális, érzelmi és kognitív fejlődésüket. Nem beszélve arról, hogy a játéknak stresszoldó funkciója is van. A PEOPLE TEAM-ben a gyermekek nemcsak erre specializált játéktáborban vehetnek részt, hanem lehetőségük van választható délutáni programokon is kiélniük a játékkedvüket, a kreativitásukat és a szabadságvágyukat – így az sem marad játék nélkül, aki mást választott a tizenhét tematikus tábor közül.

Bárt Roland

Menü