Önhatékonyság

Keverve
PEOPLE TEAM tábor

Életünk különböző szakaszai más és más alkalmasságot követelnek meg a hatékony működéshez. Ezek nem zárt fejlődési szakaszok, és a változásokon sem mindenki egyformán megy át.

Az újszülött éntudat nélküli. Mikor a csecsemő felfedezi, hogy cselekedeteinek hatásai vannak, akkor kezd kialakulni az önmagába vetett hitének alapja. Kiszámítható hangokat hallat csörgőivel, rúgásaival ringásba hozza bölcsőjét, sírásával odavonzza a felnőtteket. Ismétlődően megfigyeli a környezetében zajló eseményeket, megtanulja, hogy cselekvéseinek hatásai vannak. Ha sikeresen tudja irányítani környezete eseményeit, saját viselkedésére jobban fog figyelni, és eredményesebb lesz új válaszok adásában. A kisgyermek megkülönbözteti saját tevékenységét másokétól, magát másoktól. Tevékenységi területeinek szélesítésével testi, társas, nyelvi és megértő készségeit fejleszti, teszteli, hogy az adódó helyzeteket megértse, az eseményeket kézben tudja tartani. A fejlődést gyorsítja, ha a szülők ingergazdag környezetet teremtenek, gyermekeik magatartására reagálnak, és biztosítják a mozgás szabadságát a felfedezéshez. A játék lehetőséget teremt a gyermeknek a készségek és az önhatékonyság fejlesztésére. A nyelv segítségével visszatükrözheti élményeit, az pedig, hogy mások beszélnek neki a képességeiről, az önismeretét bővíti.

A család szerepe idővel a társak növekvő fontosságával egészül ki, a társas tanulás helyszíne áttevődik. Az összehasonlítás a testvérek viszonylatában kezdődik. A fiatalabb testvérek kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek, ha a fejlettebb idősebb testvéreikhez hasonlítják őket. Később, a hasonló érdeklődésű és értékrendű társakkal töltött időszakokban a fiatalok önismerete, teljesítménye fejlődik. A társak hatása erős, gondolkodás, magatartás- és hatékonyságmodellek kerülnek ki közülük. Hatékonyságunk megítélésében, igazolásában fontos a szerepük, véleményüknek súlya van.

Az iskolában a tanulók a nagyobb közösségekben való hatékony részvételhez szükséges problémamegoldó készségekre is szert tesznek. Tanáraik folyamatosan mérik, értékelik tudásukat, gondolkodási készségeiket, s azokat a többiekével összevetik. Ez és a célokon keresztüli ösztönzés, bátorítás egyaránt hatnak arra, ahogyan a tanulók megítélik saját értelmi teljesítményüket. Pozitív légkörben a törekvő tanulók tudományos sikerei előmozdíthatók. A tanulók tudásához és készségeihez méretezett, személyre szóló módszerek eredményesebben fejlesztik a képességeket és előmozdítják a pozitív önértékelést, ahogyan a kooperatív technikák is. A PEOPLE TEAM-táborban témavezetők és mentorok gondozzák a kis tehetségeket.

Fordította: Dobai Katalin

Forrás: youth4work.com

Menü